BioGTS-biokaasulaitos

biokaasulaitos

BioGTS-biokaasulaitos perustuu kompakteihin ja kustannustehokkaisiin biokaasureaktoreihin, jotka ovat kokonaisuudessaan tehdasvalmisteisia. BioGTS-biokaasulaitos soveltuu hyvin operoitavaksi ns. kuivamädätysprosessina, eli perinteisiä biokaasulaitosprosesseja huomattavasti korkeammassa kuiva-ainepitoisuudessa.

BioGTS-biokaasulaitoksen investointi- ja käyttökulut ovat huomattavasti alhaisemmat kuin perinteisissä, lietereaktoreihin pohjautuvissa biokaasulaitosprosesseissa. BioGTS-biokaasulaitoksen kompaktit reaktorirakenteet vaativat huomattavasti vähemmän pinta-alaa kuin perinteiset biokaasulaitosprosessit. Lisäksi tehdasvalmisteisten moduulien käyttö reaktorirakenteissa mahdollistaa laitoksen nopean avaimet käteen -asennuksen kohteessa.

BioGTS-biokaasulaitos on helposti skaalattavissa asiakkaiden tarpeisiin, jatkuvatoiminen ja täysin automatisoitu. BioGTS-biokaasulaitos soveltuu hyvin mm. yhdyskuntien ja teollisuuden biojätteiden, eläinten lannan, kasvibiomassan sekä jätevesilietteiden käsittelyyn.

BioGTS-biokaasulaitoksen etuja

Perustuu biologiseen, anaerobiseen hajotusprosessiin, jonka lopputuotteena syntyy biokaasua ja eloperäistä lannoitetta / maanparannusainetta Korkea lopputuotteen hygieeninen laatu
Kustannustehokkaat, kompaktit reaktorirakenteet, kokonaisuudessaan tehdasvalmisteinen Operointi mahdollista sekä mesofiilisella (n. 35–40°C) että termofiilisella (n. 50–55°C) lämpötila-alueella
Alhaiset investointi- ja käyttökulut, lyhyt investoinnin takaisinmaksuaika Operointi termofiilisella lämpötila alueella mahdollistaa korkeamman nettoenergiasaannon ja käsitellyn materiaalin korkeamman hygieenisen laadun, sekä poistaa erillisen hygienisointiyksikön tarpeen.
Vaakasuuntaiset, kontin muotoiset reaktorit Nopea avaimet käteen -asennus ja käyttöönotto
Helposti skaalattavissa Täysin maanpäälliset rakenteet, kevyet perustukset
Pieni pinta-alan tarve Kaikki huollot voidaan suorittaa reaktorin ulkopuolelta käsin
Voidaan operoida sekä kuiva- että märkäprosessina, soveltuu hyvin operoitavaksi myös korkeassa, jopa 35 % syötteen kuiva-ainepitoisuudessa Jatkuvatoiminen, täysin automatisoitu, etävalvottu
Korkea energiasaanto suhteessa kompaktiin reaktorirakenteeseen Korkea (yli 90 %) kotimaisuusaste, kaikki keskeiset alihankkijat kotimaisia. Tuotteelle on myönnetty avainlipputunnus. Laitoksen tekninen tuki, käyttöohjeet, sopimusasiakirjat yms. suomenkieliset.
Laaja raaka-ainepohja, soveltuu hyvin myös useiden perinteisissä biokaasulaitosprosesseissa ongelmia aiheuttavien materiaalien käsittelyyn

Kutsu asiantunteva myyjämme käymään

Pyydä asiantunteva myyjämme käymään ja keskustelemaan biokaasun tuotannon mahdollisuuksista.

Lue lisää »

Tutustu toimivaan biokaasulaitokseen

Katso esimerkki biokaasulaitoksesta.

Lue lisää »

SOITA JA KYSY LISÄÄ!

Pyydä asiantunteva myyjämme käymään ja keskustelemaan biokaasun tuotannon mahdollisuuksista.

JOONA LUOMALA
Myynti ja asiakaspalvelu

+358 45 606 2723
joona.luomala@biogts.com.

EERO TILSALA
Myynti ja asiakaspalvelu

+358 40 514 7047
eero.tilsala@biogts.com

Haluatko lisätietoja?

Varaa maksuton keskustelutuokio biokaasutuotannon mahdollisuuksista.

Please leave this field empty.