Punkalaitumelle nousee nykyaikainen kuivamädätystekniikkaan perustuva biokaasulaitos. Biokaasulaitoksessa maatalouden biomassoista ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista tuotetaan biometaania liikennepolttoaineeksi.

Lue lisää »

BioGTS Oy vastaa laitos- ja laitetoimituksesta sekä biokaasun tuotannon prosessista Biohauki Oy:n biokaasulaitoksella.

Lue lisää »

Tulevaisuuden maatalousammattilaiset koulutetaan BioGTS:n valmistamalla kuivamädätykseen ja uusimpaan teknologiaan perustuvalla biokaasulaitoksella.

Lue lisää »

Bioboksi-biokaasulaitoskokonaisuus yhdistää pienen kaupallisen mittakaavan biokaasulaitoksen, biokaasun jalostusyksikön ja liikennebiometaanin tankkauspisteen yhdeksi kompaktiksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää »

BioGTS:n Mustankorkealle suunnittelema biokaasulaitos tulee käsittelemään eloperäistä jätettä ja tuottamaan uusiutuvaa energiaa liikennepolttoaineeksi.

Lue lisää »

Laitoksen kolmessa kuivamädätysreaktorissa eloperäisistä raaka-aineista syntyy kolmessa viikossa biokaasua. Biokaasu soveltuu sekä liikennekäyttöön että sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Lue lisää »

Biokaasulaitos lisää Luken omavaraisuutta energia-asioissa ja poistaa riippuvuuden fossiilisista polttoaineista, jotka nyt päästään korvaamaan kotimaisella, uusiutuvalla energialla.

Lue lisää »

Haluatko lisätietoja?

Varaa maksuton keskustelutuokio biokaasutuotannon mahdollisuuksista.

Please leave this field empty.